Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Spravodajca

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2023.
[pdf, 88 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2022.
[pdf, 105 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2021.
[pdf, 100 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2020.
[pdf, 23 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2019.
[pdf, 182 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2018.
[pdf, 134 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2017.
[pdf, 141 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2016.
[pdf, 24 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2015.
[pdf, 35 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2014.
[pdf, 70 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2013.
[pdf, 61 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru Kartografickej spoločnosti SR za rok 2012.
[pdf, 59 kiB]

Správa o činnosti Výkonného výboru KS SR za roky 2007 – 2011 a úlohách na ďalšie obdobie.
[pdf, 83 kiB]