Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Aktivity

Seminár Aktuálne výzvy v kartografii

V rámci medzinárodného roku mapy sa 26.11.2015 organizoval seminár Aktuálne výzvy v kartografii.

Cieľom seminára bolo informovať širokú verejnosť o súčasnej kartografickej tvorbe, moderných technológiách používaných v rámci produkcie a vydávania kartografických diel a demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote spoločnosti.

Na seminári vystúpili a predniesli referáty

Súčasťou semináru bol aj blok prezentácii o dostupnosti starých máp a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. Prednášky odzneli pri príležitosti záchrany starých máp, a to formou bezplatnej digitalizácie (skenovania).