Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa.
[pdf, 147 kiB]

Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
[pdf, 962 kiB]

Zákon o ochrane osobných údajov.
[pdf, 152 kiB]