Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Detská mapa

Súťaž o cenu Barbary Petchenik – detská mapa sveta

„Môj kúsok sveta“ – Dominika Vilinová (11 rokov)

Cena Barbary Petchenik bola zriadená Medzinárodnou kartografickou asociáciou ICA v roku 1993 ako pamiatka na ženu, bývalú podpredsedníčku ICA a kartografku, ktorá po celý svoj život pracovala na mapách určených pre deti. Cieľom tejto súťaže je podporiť kreatívne zobrazenie sveta deťmi. Ceny udeľuje Medzinárodná kartografická asociácia každý druhý rok pri príležitosti celosvetovej konferencie ICA alebo valného zhromaždenia asociácie. ICA udeľuje zo zaslaných návrhov jednu cenu pre každý kontinent. Udelenie ceny je potvrdené certifikátom. Ocenené kresby sa zasielajú do organizácie UNICEF na zváženie ich uverejnenia na pohľadniciach UNICEF-u.

Do celosvetovej súťaže o cenu Barbary Petchenik je potrebné sa zapojiť cestou národných kartografických spoločnosti, ktoré predložia ICA výsledky národných súťaží. Kartografická spoločnosť SR je riadnym členom ICA a pravidelne každé dva roky sa zapája do uvedenej celosvetovej súťaže organizovaním národnej súťaže.

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2017“ nájdete na tejto stránke.

Výsledky súťaže „Detská mapa sveta 2015“ nájdete na tejto stránke.