Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Kontakt

Adresa

Stavebná fakulta STU
Kartografická spoločnosť SR
Radlinského 11
813 68 Bratislava
E-mail: robert.fencik@stuba.sk

Bankové spojenie

Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
Číslo účtu: 2601631018/8330
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
BIC: FIOZSKBAXXX

Poznámka:
PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

IČO: 30813697
DIČ: 2020810088