Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

GeoKARTO 2024

5. – 6. september 2024
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2024 sa bude konferencia organizovať v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Termíny

Prihlásenie abstraktov: 14.6.2024
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 28.6.2024
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.4.2024 / 30.9.2024
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31.8.2024
Registrácia účastníkov: 31.8.2024

Dôležité linky

 

Tematické okruhy

 1. Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 2. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 3. Mapovanie a zber dát pre GIS
 4. Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 5. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 6. Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
 7. Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu k tvorbe tematických máp
 8. Informačné systémy o území a kataster
 9. Geopriestorové analýzy a modelovanie
 10. Historické a staré mapy
 11. Vzdelávanie a prax

Organizačné pokyny

Konferencia sa bude konať prezenčnou formou.

Miesto konania

Adresa kongresového centra

Využi navigáciu Waze

Účastnícky poplatok

nie je možná platba na mieste
do 31.7.2024 do 31.8.2024
člen KS SR 100 EUR + ubytovanie 110 EUR + ubytovanie
autor príspevku
(iba jeden z kolektívu autorov)
100 EUR + ubytovanie 110 EUR + ubytovanie
nečlen KS SR 110 EUR + ubytovanie 120 EUR + ubytovanie
čestný člen KS SR 20 EUR + ubytovanie 20 EUR + ubytovanie
študent 1. a 2. stupňa VŠ
(bez servisu)
0 EUR + ubytovanie 0 EUR + ubytovanie

Ubytovanie za zvýhodnené ceny SAV

zvolený variant ubytovania je potrebné označiť pri registrácii účastníka
typ izby cena s DPH za noc (s raňajkami)
Dvojlôžková - štandard (32 izieb) 76,50 EUR
Dvojlôžková - štandard / single (32 izieb) 58,50 EUR
Dvojlôžková - LUX (6 izieb) 89,10 EUR
Dvojlôžková - LUX / single (6 izieb) 72,00 EUR
V účastníckom poplatku a cene ubytovania sú zahrnuté
 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • ubytovanie
 • raňajky 6.9.2024
 • obed 5.9.2024 a 6.9.2024
 • spoločenský večer 5.9.2024
V účastníckom poplatku nie je zahrnuté
 • doprava
 • využívanie doplnkových hotelových služieb (napr. minibar)

Účastníci konferencie majú ubytovanie za zvýhodnené ceny zabezpečené prostredníctvom registrácie na konferenciu do naplnenia kapacity (38 izieb). Účastnícky poplatok a cena ubytovania budú fakturované spoločne. Hromadnú fakturáciu prosím vopred odkomunikujte s organizátorom.

Platby

 • bezhotovostným prevodom poukázaním platby na číslo účtu Geografického ústavu SAV, v. v. i. po doručení faktúry

  Názov účtu: Geografický ústav SAV, v. v. i.
  Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
  IBAN: SK70 8180 0000 0070 0066 9144
  SWIFT: SPSRSKBAXXX
  variabilný symbol: číslo faktúry
  doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
  Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • platba v hotovosti na mieste nie je možná

nie sme platcami DPH

Publikovanie príspevkov

Účastníci konferencie môžu prispieť do konferenčného zborníka abstraktom v rozsahu 1 normostrany. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Kartografické listy (Scopus).

Šablóny príspevkov

Možnosti prezentácie

prednáška v slovenskom/českom/anglickom jazyku alebo poster

Partneri

Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. Geodetický a kartografický ústav Geodetický a kartografický ústav CBS spol, s.r.o. CBS spol, s.r.o. VKÚ Harmanec, s.r.o. VKÚ Harmanec, s.r.o. Slovenské múzeum máp Slovenské múzeum máp

Mediálni partneri

Amavet klub 962 Amavet klub 962 Geodetický a kartografický obzor Geodetický a kartografický obzor

Organizátori a odborní garanti

Organizačný výbor

Ing. Daniel Szatmári, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Mgr. Tomáš Goga, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Mgr. Daniel Michniak, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)

Odborní garanti

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava)
prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL Olomouc)

Kontakty

Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia

Štefánikova 49
814 73 Bratislava

Ing. Daniel Szatmári, PhD.
daniel.szatmari@savba.sk

Registrácia, ubytovanie a zasielanie abstraktov

Mgr. Tomáš Goga, PhD.
tomas.goga@savba.sk

Platby a faktúry

RNDr. Monika Kopecká, PhD.
monika.kopecka@savba.sk